Regulamin - Sklep CaliVita – Naturalne Suplementy - sklep.pharmavita.pl Dystrybutor

Wyszukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin

Regulamin

Postanowienia ogólne

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego "sklep.pharmavita.pl" jest grupa Pharmavita
, zwana dalej Pharmavita

Wszystkie przesyłki realizowane są przez Centralny Salon Wysyłkowy CaliVita w Wojcieszynie, ul. Warszawska 547


Warunki dokonywania zakupów

Pharmavita prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://sklep.pharmavita.pl

Sklep internetowy
Pharmavita realizuje zamówienia rejestracyjne (w cenach klubowych - z wykorzystaniem kodu rabatowego CLUB) w Klubie CaliVita.


Zamówienia w cenach detalicznych realizowane są przez Aptekę Zdrowie z Poznania

Minimalna kwota zamówienia w sklepie wynosi 8
5zł brutto


Oferta i realizacja zakupów

Produkty sklepu  Pharmavita nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (faktura
VAT).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie  Pharmavita są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.


W przypadku wyboru płatności na konto i braku wpłaty po upływie 14 dni od jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.


Koszty

Informację o kosztach dostawy znajdują się w zakładce wysyłka i płatność.Zwroty

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

Zwroty należy kierować na adres sprzedawcy z otrzymanej faktury VAT

Kupującemu przysługuje prawo zwrotu w wysokości wartości zakupionych produktów wraz z kosztami wysyłki (bezpośrednie koszt wysyłki zwracanego towaru do sprzedawcy ponosi kupujący)Postanowienia końcowe

Pharmavita zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
Pharmavita nie przechowuje zebranych danych. Tylko niezbędne dane zebrane w celu realizacji zamówienia są przkazywane do Centralnego Salonu Wysyłkowego CaliVita w Wojcieszynie, ul. Warszawska 547 w celu realizacji zamówienia.

Zakup dowolnych preparatów w sklepie za kwotę minimum 84 zł jest jednoznaczyny z rejestracją w globalnej sieci CaliVita International - klubie Calivita i otrzymaniem unikalnego numeru ID z dostepem do lt panleu online klubowiczów w celu możliwości dalszych zakupów w cenach promocyjnych dla konsumentów CVI.
Rejestracja w CVI Polska jest w pełni niezobowiązująca. Klubowicz nie ma obowiązku dokonywania regularnych zakupów na określoną kwotę. Nie ma także żadnych opłat członkowskich i tym podobnych
.
Każdy klubowicz ma prawo do rezygnacji bez podania przyczyny z sieci CVI w dowolnym momencie.
Klubowicz wyraża również zgodę na otrzymywanie comiesięcznego newslettera na wskazany adres e-mail z możliwością jego dezaktywacji w dowolnym momencie oraz darmowej kwartalnej prenumeraty pisma CaliNews na wskazany adres korespondencyjmy z mozliwością rezygnacji z niej w dowolnym momencie.

Klubowicz akceptuje poniższy
Regulamin Calivita International.

Regulamin Calivita International

"Oświadczam, że  przystępuję do Sieci Calivita® International  BEZ ŻADNYCH OPŁAT poprzez zakup dowolnego produktu/ów z polskiego Cennika Złotówkowego o określonej przez Firmę, minimalnej wartości Punktów Handlowych. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/łam się z postanowieniami Regulaminu Funkcjonowania Sieci CaliVita® International. Akceptując jego treść, zobowiązuję się do jego ścisłego rzestrzegania i stosowania, zarówno w moich relacjach z Siecią, jak też uprawnień Sieci w stosunku do mnie.
Przyjmuję do wiadomości, że moje członkostwo w Sieci nie stanowi żadnego stosunku pracy z Siecią CaliVita® International i nie upoważnia mnie do składania zobowiązań w jej imieniu. Wstępując do Sieci, swoją działalność, jako osoba fizyczna, podejmuję na własną odpowiedzialność lub jako przedstawiciel organizacji, podejmuję na odpowiedzialność danej organizacji, w formach i trybie ustalonych w "Regulaminie Funkcjonowania Sieci CaliVita® International". Zobowiązuję się do ponoszenia wszystkich ewentualnych konsekwencji, wynikających z prowadzenia powyższej działalności oraz do przestrzegania wszystkich - mających zastosowanie do tego rodzaju działalności - przepisów prawa polskiego, w szczególności przepisów podatkowych oraz aktualnych przepisów dotyczących reklamy suplementów diety. Uchybienie tym obowiązkom skutkować bowiem będzie moją osobistą odpowiedzialnością w stosunku do uprawnionych organów, jak też osób trzecich. Oświadczam, że nie byłem/łam Członkiem Sieci CaliVita® International lub, że od ostatniego mojego członkowstwa w niej upłynęło sześć miesięcy. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasadę, iż w przypadku nie dostosowania swojej działalności do w/w zobowiązań lub zasad "Regulaminu Funkcjonowania Sieci CaliVita® International", Zarząd Sieci CaliVita® International ma prawo do wykluczenia mnie z grona swoich członków, wraz ze wszystkimi skutkami ustalonymi w "Regulaminie Funkcjonowania Sieci CaliVita® International", a wszelkie ewentualne roszczenia w stosunku do Sieci podlegają unieważnieniu.
Ponadto zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883), wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych teraz i w przyszłości, w celach marketingowych przez firmę California Fitness Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Wojcieszynie k/Warszawy, ul.Warszawska 547. Zgadzam się również na udostępnienie moich danych osobowych (Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) Członkowi Sieci CaliVita®, którego wybrałam/wybrałem w procesie rejestracji jako mojego Sponsora w Sieci CaliVita® International. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych za granicę na Węgry firmie California Fitness Co. Ltd. i przetwarzanie moich danych w celach marketingowych, co wypełnia dyspozycja art. 47, ust.
Ponadto zastrzegam sobie prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz do ich uaktualnienia."

 
Copyright 2015 Sklep Pharmavita. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego